خودرابساز مسابقه در پبش است...

آنچه راکه درخصوص ورزش وخاص دفاع شخصی دراین وبلاگ برای استفاده عموم قرار میدهم بمنظور آماده سازی آحاد جامعه است که دروقتش بکار گرفته شود . فراموش نکنیم وبی اعتنا نباشیم ازجهات مختلف مملکت عزیزمان مورد تهدید است .همانگونه که درشبکه های تلویزیونی ملاحظه میکنید مدتی است حاشیه نشینهای خلیج فارس با قرار گرفتن پشت سر عربستان به خود نمائی پرداخته اند ساعتی از برنامه هایشان را به نمایش نیرو وادوات جنگی اختصاص داده اند البته خنده آوراست که اگر آنطور که آنها میگویند ما باور کنیم ، ازسوی دیگر همسایه شمالی ، ترکیه با حمایت خوداز گروه داعش تهدید دیگری برای این آب و خاک اند وباز ازجهتی دیگر گروه طالبان . پس عزم را جزم کنیم وخودرادرتمامی سطوح آماده پیکار کنیم . مقابله با داعش وطالبان وحامیانشان با دست خالی مقدور نیست ..سلامتی میخواهد ، توانائی جسمی میخواهد غیرت شاهنامه ای میخواهد که نباید در بی خبری بسر بریم بجای افراط درخوش گذرانی وبی رمقی جسم خودرابه سختیها عادت دهیم که این مملکت وناموسش احتیاج به حمایت دارد .

/ 0 نظر / 14 بازدید