ارتقاء

آقاموشه چرا چشماتو بستی بادمت بازی میکنی ؟

موشه: اگه دان میخوای چشمت رو روی خیلی چیزا باید ببندی .

/ 0 نظر / 28 بازدید