پیشنهادی برای ارزش وعزت دان

کلیپ رامشاهده وپیشنهاد بسیار منطقی استاد راملاحظه نمودید . البته بهتراست درتمامی سطوح اگر وجدانی وجود داشته باشد چنین اقدامی صورت گیرد وبطور خاص دانهای اهدایی به کسانیکه درآزمونها شرکت نداشتند و یا در حضور موفقیتی کسب نکردند و بطور سفارشی اهدا شد شامل این طرح باشند واین گروه باید بدانند که حقیقتا"تا ابد مورد تمسخرند وچه نکواست که نصیحت استاد را پذیرا باشند چرا که درمقدوراتشان نخواهد بود بتوانند علم شان را با ردۀ کمر بنددریافتی همگام کنند .

/ 0 نظر / 18 بازدید