موروته گاری درجوجیتسو یازیر دوخم درکشتی

نظربه اینکه این تکنیک ازمجموعه تکنیکهای جودو میباشد لیکن از لحاظ قوانین داوری درجودو غیرقابل اجرا است ولی هیچ ممانعتی برای اجرا درجوجیتسو ندارد . برای مشاهده کلیک کنید.

/ 0 نظر / 26 بازدید