JUDO

راهی برای تبادل نظر

ارتقاء

آقاموشه چرا چشماتو بستی بادمت بازی میکنی ؟ موشه: اگه دان میخوای چشمت رو روی خیلی چیزا باید ببندی .
/ 0 نظر / 20 بازدید

آزمایشی

بدلیل مشکلاتی که درپرشین بلاگ رخ داد بجهت اطمینان ازرفع اشکالات این مطلب آزمایشی گذاشته میشود.
/ 5 نظر / 14 بازدید
اسفند 96
3 پست
مرداد 96
1 پست
تیر 96
1 پست
دی 95
1 پست
تیر 95
1 پست
دی 94
2 پست
مهر 94
1 پست
شهریور 94
12 پست
مرداد 94
1 پست
تیر 94
1 پست
اسفند 93
1 پست
بهمن 93
2 پست
دی 93
3 پست
آذر 93
8 پست
شهریور 93
2 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
13 پست
بهمن 92
25 پست
دی 92
6 پست
آذر 92
14 پست
آبان 92
8 پست
مهر 92
12 پست
شهریور 92
17 پست
مرداد 92
20 پست
تیر 92
23 پست
خرداد 92
2 پست
آزمایشی
1 پست
koshi_nage
1 پست
eri_jime
1 پست
اری_جیمه
1 پست
osaikomi_out_of1
1 پست
osaikomi_out_of3
1 پست
osaikomi_out_of2
1 پست
kata_gatame
1 پست
kesa_gatame
1 پست
seoinage
1 پست
مکروحیله
1 پست
daki_wakare
3 پست
o_guruma
1 پست
اْگروما
1 پست
اوگروما
1 پست
tesori_goshi
1 پست
ouchi_makikomi
1 پست
uchi_makikomi
1 پست
tani_otoshi
1 پست
uki_otoshi
1 پست
utsuri_goshi
1 پست
kawazu_gake
1 پست
kouchiki_dowshi
1 پست
kouchiki_toshi
1 پست
obi_otoshi
1 پست
soto_makikomi
1 پست
other_sokai_nage
1 پست
ته_گروما
1 پست
te_guruma
1 پست
seoi_nage
2 پست
morote_seoinage
1 پست
other_seoinage
1 پست
ippon_seoinage
1 پست
different
1 پست